Zwemscore leerlingvolgsysteem

Zwemscore leerlingvolgsysteem

Zwemscore Leerlingvolgsysteem

Als ouder / verzorger vindt u het belangrijk om regelmatig te worden geïnformeerd over de vorderingen van uw kind en wilt u graag op de hoogte zijn van de laatste resultaten. Voor ons als zwemonderwijzer(es) blijft het altijd moeilijk om na afloop van de les iedere ouder / verzorger persoonlijk te woord te staan. Hiertoe ontbreken, zoals u kunt begrijpen, de tijd en mogelijkheden.

Om u daadwerkelijk en direct op de hoogte te houden van de lesresultaten maken wij gebruik van het interactieve leerlingvolgsysteem 'Internet Zwemscore Module™'. Dit betekent dat periodiek de Zwemonderwijzer tijdens de les de individuele resultaten opneemt en deze invoert in een hiertoe ontwikkeld computerprogramma. De zwemscores worden daarmede direct administratief verwerkt en gelijktijdig kunnen u en uw kind via een persoonlijke pagina (beveiligd met een zelf te kiezen wachtwoord) de scores op internet bekijken. Grappige smiley's geven de resultaten op een leuke manier weer. Als uw kind op alle onderdelen een voldoende heeft gehaald, dan zijn er ballonnen te zien, muziek te horen en wordt uw kind online uitgenodigd voor het volgende niveau groepje en na het groene lintje het diplomazwemmen. Zonodig kunt u de resultaten uitprinten om bijvoorbeeld aan opa en / of oma te laten zien. Via “brieven / e-mail” kunnen wij met u communiceren. Zo kunnen wij u uitnodigen voor het diplomazwemmen of een periodieke nieuwsbrief toesturen.
Als u een keer niet kunt komen is er de mogelijkheid uw kind af te melden via de app of persoonlijke pagina, tevens kunt u een inhaalles reserveren per zwembad.  

Om direct in te loggen op uw persoonlijke pagina (na registratie) klikt u in deze website op de knop 'inloggen zwemscore'.

Op de persoonlijke pagina kunt u ook zien wat de verschillende onderdelen voor uw kind inhouden. Het is ook mogelijk om een pasfoto van u kind op de persoonlijke pagina te plaatsen, N.A.W. gegevens of E mail adres wijzigen. De instructies hiervoor vindt u op de persoonlijke pagina.

Daarnaast kunt u uw kind op zijn persoonlijke pagina bij ziekte zelf afmelden zodat de zwemonderwijzer(es) hiervan op de hoogte is en u hiermee inhaal te goed kunt opbouwen.
Wilt u er rekening mee houden dat u niet elke week een vordering ziet verbeteren op deze manier krijgt een kind niet de gelegenheid iets aan te leren.