Zwempakket ABC

Zwempakket ABC
Zwempakket ABC

Zwemschool de Drijver heeft ook het concept 'zwempakket ABC' voor een vast, vooraf te betalen, bedrag. Hoe fijn is het als u van te voren weet dat uw kind genoeg uren maakt voor een veilig zwemdiploma en weet hoeveel dit totaal kost?

Ook hier geven wij professioneel zwemles in kleine groepjes met onze vaste zwemonderwijzers.

Voorwaarde voor deelname is op basis van een testles (geheel gratis) en dat uw kind bij de start van de zwemles tenminste 5 jaar oud is. In onderling overleg en aan de hand van de testles kan van deze leeftijdsgrens worden afgeweken.

Het A diploma -

Reguliere zwemles in kleine groepjes twee keer per week.

Het B en C Diploma -

Eventuele wijziging van lesdagen en tijden voor B en C voorbehouden 1 x per week.

De tijden en locatie waarop uw kind kan starten doen wij in overleg.

Prijs: U betaalt voor de lessen slechts éénmaal het bedrag zie tarieven per locatie.

Betaling van 'zwempakket ABC'

Het te betalen bedrag voor 'zwempakket ABC', dient op de aangegeven wijze en datum te zijn betaald.
Indien aan het gestelde niet of niet tijdig wordt voldaan komt de deelname aan de zwemles automatisch te vervallen.

Het tarief voor 'zwempakket ABC' is inclusief:
1. Testles
2. Toegang tot het leerlingvolgsysteem met eigen website via internet
4. Proef- en afzwemlessen
5. Zwemdiploma A,B en C (deze worden tussentijds gehaald)
6. Een cadeautje bij het diplomazwemmen
7. Diplomagarantie

Als uw kind gaat afzwemmen betaalt u alleen nog diplomakosten à € 30,-

Als een kind meer zwemuren nodig heeft krijgt hij deze kosteloos van de zwemschool.

Bij 'zwempakket ABC' zijn wel verzuimvoorwaarden verbonden; zie onze voorwaarden.