Veilig Sportklimaat

veilog

Veilig Sportklimaat

Zwemschool de Drijver staat voor een Veilig Sportklimaat. Onze vertrouwens contact persoon is Anneke de Waal zij is rechtstreeks via onderstaand contact formulier te benaderen.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon zijn
Beschikbaar zijn voor een ieder die vragen/opmerkingen heeft over ongewenst gedrag
Eerst opvang/aanspreekpunt wanneer klanten ongewenst gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten
Advies uitbrengen aan het management van welke ondersteuning zij gebruik kunnen maken in de opvolging van de melding
Zwemschool de Drijver heeft als doel een sociaal veilige cultuur te creëren en te behouden.
Een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, gender en geestelijke of lichamelijke beperking.


Normen en waarden/basiswaarden
Zwemschool de Drijver heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop deze functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen. Die basiswaarden zijn:

 • Plezier
 • Respect
 • Eerlijkheid
 • Betrokkenheid
 • Sportiviteit

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van Zwemschool de Drijver. Dus voor alle klanten, zwemonderwijzers, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc. Gedrags- en omgangsregels zijn bedoeld om elk klant van Zwemschool de Drijver de mogelijkheid te bieden te zwemmen in een veilig klimaat. Klanten worden gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Ook Zwemonzerwijzer(es) spreken klanten die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag. Indien nodig vraagt iemand om hulp of maakt hij/zij een melding bij de docent die onderzoekt in samenwerking met de vertrouwenscontactpersoon de beschuldiging. Het management is verantwoordelijk voor de incidentopvolging. De vertrouwenscontactpersoon kan een adviesrol krijgen als de vertrouwenscontactpersoon voldoende kennis/achtergrond heeft van het onderwerp. Bij voorkeur blijft een vertrouwenscontactpersoon zoveel als mogelijk uit de incident opvolgingen.

Gedrags- en omgangsregels

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
 • Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij de activiteiten van Zwemschool de Drijver.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

Aannamebeleid Docenten VOG

Het is van belang te weten wie de Zwemonderwijzer(es) van Zwemschool de Drijver zijn, met in het bijzonder diegene die werken met kwetsbare doelgroepen. Iedere Zwemonderwijzer moet in het bezit zijn van een VOG. Daarnaast zullen alle personeelsleden de gedragsregels moeten ondertekenen.

Gedragscode
De Zwemonderwijzer die met kinderen werken ondertekenen de gedragcode.

Protocol Incidenten
Melding incident Grensoverschrijdend gedrag, Seksuele intimidatie en misbruik.
Het management of de docent doorloopt in 5 stappen een incident of melding.

 • Kennisnemen van het incident
 • Handelingskader
 • Hoor- en wederhoor gesprek 2
 • Afweging van het incident en grensoverschrijdend gedrag
 • Afweging meldplicht en opvolging

Stap 1 t/m 3 zijn stappen die het management in eerste instantie doorloopt. Maakt gebruik van de hulplijnen voor overleg, nadrukkelijk bij fysieke seksuele intimidatie meldingen. Tijdens stap 4 neemt het management contact op met de vertrouwens(contact)persoon van de sportbond gezamenlijk in overleg. Tijdens stap 5 wordt er de afweging gemaakt voor melden onder de meldplicht SI en verder tuchtrechtelijk onderzoek. Daarnaast wordt de oplossing van het incident en hulpverlening besproken.


zwewm