protocol voor heropening zwembaden

Protocol Verantwoord Zwemmen

Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Met de zwembranche willen we iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in een binnen- of buitenbad.

Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en het bad personeel in Nederland. Wij stellen alles in het werk om zo snel als het verantwoord kan, zwemmen weer mogelijk te maken. Hierbij rekening houdend dat zwembaden veilig open moeten kunnen. Betreffende veiligheid en gezondheid blijven de daartoe aangewezen overheidsinstanties toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop zwemmen binnen de voor ons allen gestelde verantwoordingsnormen valt.

In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers vragen wij alle badinrichtingen1 om onderstaande maatregelen uit te voeren en te handhaven. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk.

Preambule

 1. Deze afspraken gelden voor alle activiteiten in bad inrichtingen.
 2. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle badinrichtingen,

medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers.

 1. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de voorlichting op de locatie.
 2. Medewerkers, zwembad gebruikers en bezoekers houden zich aan de RIVM-

richtlijnen.

 1. Beheerders maken afspraken zichtbaar op de locatie en communiceren hier actief

over via verschillende kanalen.

 1. Voor beheerders verwijzen we naar de Richtlijn ‘Veilig zwemmen in corona tijd’.
 2. Het huishoudelijk reglement van de betreffende badinrichting blijft altijd van

toepassing.

 1. Hierbij verwijzen we naar ‘Advies voor tijdelijke aanpassingen reanimatie

richtlijnen in verband met de COVID-19 pandemie’.

Veiligheid en hygiene in en om het zwembad

Veiligheid en hygie?neregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

1 Het betreft hier zwembaden en natuurbaden met een gereguleerde toegang (kaartje kopen).

 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes2;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het

aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;

 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Voor beheerders:

 1. Hygiene regels hangen bij het betreden van de bad inrichtingen en worden binnen meermaals herhaald (bij relevante ruimtes zoals kleedkamers, douches, etc.);
 2. Regels voor medewerkers, zwembad gebruikers en bezoekers staan op de website en worden actief naar specifieke gebruikersgroepen gecommuniceerd;
 3. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door doseringen routering. Stel waar mogelijk 1-richting looproutes in en beperk het aantal aanwezige personen voor het gehele complex of specifieke ruimtes;
 4. Sluit niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie zoveel mogelijk af;
 5. Ieder zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn, zoals fysiek tellen, een reserveringssysteem of een pasjes blokkering;
 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, zoals planningen

maken, etc., worden vanuit huis gedaan;

 1. Zorg voor strikte naleving van desinfecteren schoonmaak protocollen. Deze strikt

en controleerbaar nageleefd te worden;

 1. Stel per locatie minimaal een‘ corona verantwoordelijke ’aan die toeziet op de

naleving van hetgeen in dit protocol is gesteld;

 1. Corona verantwoordelijke kan (al dan niet in overleg met lokaal gezag)bepalen

om (groepen van) personen toegang te ontzeggen tot de accommodatie;

 1. Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in

de diverse locaties van badinrichting moet worden uitgevoerd;

 1. Geef medewerkers de instructie dat zij zwemmers moeten aanspreken op

ongewenst gedrag bij overtreding van de regels;

 1. Geef medewerkers instructie over de wijze waarop ze op verantwoorde en veilige

manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren;

 1. Breng de huisregels in lijn met dit protocol;

2 Binnen een zwembad is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.

 

 

 1. Houd handen was gelegenheid en toiletten open en maak deze regelmatig schoon, minimaal 1 keer per dag. Beperk de (vrije) beschikbaarheid van kleedkamers en andere niet essentie?le ruimten. Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.

Voor zwemmers:

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan.Thans1,5metervoor personen ouder dan 12 jaar;
 2. Kom alleen op vooraf besproken tijden;
 3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de

accommodatie;

 1. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 2. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 3. Trekt huis je badkleding aan.Op een aan geduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas mee te nemen naar een aangewezen plek, inclusief schoenen. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes;
 1. Was vooraf gaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 2. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 3. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 4. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 5. Douche thuis voor en na het zwemmen;
 6. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 1. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 1. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe

coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

 1. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 2. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 3. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Pagina 3 van 9 Versie 1.1 (08-05-2020)

 

Voor medewerkers:

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan;
 2. Houd 1,5 meter afstand;
 3. Schud geen handen;
 4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor

het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;

 1. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik en schoonmaak van materialen;
 1. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel moment fysiek contact;
 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!)

symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 1. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 1. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 1. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 2. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 3. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 4. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt.

Voor huurders:

 1. Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende regels door de badinrichting vastgesteld en dat deze nageleefd worden;
 2. Stel minimaal een‘ corona verantwoordelijke’ aan en maak dat die persoon bij iedereen bekend is en op de hoogte is van de geldende regels/kaders. Ook adviseert hij/zij medewerkers en vrijwilligers bij het eventueel aanpassen van het (coronaproof) sport- of lesaanbod;
 3. Geef trainers/instructeursinstructie over de wijze waar op ze op verantwoord een veilige manier sport- of lesaanbod kunnen uitvoeren;
 4. Communiceer de geldende regels met je trainers, zwemmers, ouders via de eigen communicatiemiddelen en controleer of het zichtbaar aanwezig is op de accommodatie;
 5. Geef trainers/instructeurs de instructie dat zij zwemmers moeten aan spreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels;
 6. Zorg waar nodig voor persoonlijke  hygie?ne en schoonmaakmiddelen voor je medewerkers en vrijwilligers;
 7. Geef medewerkers en vrijwilligers de instructie dat zij zwemmers moeten helpen bij het naleven van de regels.

 

Bij leveranciers:

 1. Houd1,5meterafstand;
 2. Laat leverancier van te voren bellen overtijdstip van aankomst;
 3. Spreek vooraf af waar spullen geplaatst worden;
 4. Overweeg levering tot aan de deur;
 5. Maak hierover per leverancier specifieke afspraken.

Fasen van openstelling per doelgroep en richtlijnen tijdens gebruik

De zwembadbranche werkt gefaseerd naar de reguliere situatie toe. De branche hanteert hierin verschillende fasen:

Fase 0: alles gesloten (de huidige situatie) Fase 1: beperkte opening onder strikte regels Fase 2: reguliere opening

Binnen fase 1 wordt er aan zwembaden de mogelijkheid geboden om onder strikte en verantwoorde voorwaarden open te gaan om mensen op een veilige manier te laten sporten en bewegen en aan hun gezondheid te laten werken. Te allen tijde is het kunnen bewaren van de 1,5 meter afstand tussen personen de stelregel.

Binnen de badinrichtingen vinden verschillende activiteiten plaats voor verschillende doelgroepen. Het tempo waarbinnen deze activiteiten door de verschillende doelgroepen weer kunnen worden hervat verschillen. Het is aan de beheerder om binnen de grenzen van vigerende richtlijnen en voorschriften te bepalen welke activiteiten in welke mate kunnen worden uitgevoerd.

Op basis van besluiten van de Rijksoverheid in het kader van de coronacrisis zal de zwembranche bepalen of gestelde maatregelen kunnen worden versoepeld of moeten worden verzwaard. De zwembranche streeft hierbij om gezamenlijk op te treden. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;

 1. Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig mogelijk te verlaten;
 1. In de badinrichting zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen;
 1. Inchecken (indien noodzakelijk) gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact. De deelnemer scant indien van toepassing zelf zijn deelnemerspasje;
 1. Ieder zwembad hanteert een systeem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn, zoals fysiek tellen, een reserveringssysteem of een pasjesblokkering.

Omkleden:

 1. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben zwemmers de badkleding al aan onder de gewone kleding;
 2. De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines. Mits de routingen de 1,5 meter afstandsregel dit toelaat;
 3. De gemeenschappelijke kleedruimten worden uitsluitend gebruikt als de 1,5 meterrichtlijn gewaarborgd kan worden. Elke badinrichting bepaalt zelf hoeveel personen er in een kleedruimte aanwezig mogen zijn en neemt ter overweging om een ingaande en uitgaande kleedruimte aan te wijzen;
 4. Elke bad inrichting bepaalt waar de kledingen schoenen na om kleden worden neergelegd. Er blijft geen kleding in om kleedhokjes of gemeenschappelijke kleedruimten achter.

Douche en toiletgebruik:

 1. Bezoekers/zwemmers worden voorafgaand aan bezoek verzocht thuis naar toilet te gaan;
 2. Toiletbezoek in badinrichting dient tot een minimum beperkt te worden. Toiletten worden minimaal 1 keer per dag schoongemaakt. Reeds bestaande hygie?ne richtlijnen vanuit de branche blijven gelden;
 3. Zwemmers wordt gevraagd thuis te douchen voor en eventueel na zwembadbezoek;

Gebruik materialen en hygie?ne:

 1. Maak gebruik van de handen was gelegenheden;
 2. Maak zo min mogelijk gebruik van(speel-endrijf-)materialen;
 3. Beperk het gebruik van materialen zoveel mogelijk tot 1 persoon;
 4. Binnen de zwembaden zijn verschillende goed werkende schoonmaak-en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk gei?ntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.

 

Activiteiten in de badinrichting

Ouder en kind zwemmen:

 1. Inchecken bij binnen komst is niet per definitie noodzakelijk en kan eventueel plaatsvinden door de zweminstructeur bij de zwemles. Er is absoluut geen fysiek contact tussen de ouder/verzorger & het kind en degene die incheckt;
 2. Per kind is e?e?n ouder/verzorger toegestaan;
 3. Bij aan komst bij de badinrichting hebben ouders/verzorgers de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De kinderen worden omgekleed op de aangeduide plaats;
 1. De inrichting voor het omkleden van ouders/verzorgers en kinderen is zo gemaakt dat iedereen de tot elkaar gehandhaafde afstand aan kan houden. Indien de lokale situatie dit vereist zal gefaseerd omgekleed worden;
 1. Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor een handdoek die over het aanwezige aankleedkussen gelegd kan worden;
 1. De aan kleedkussens worden voor en na gebruik schoongemaakt;
 2. Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid dat baby’s en nog niet zindelijke kinderen zwemluiers dragen, waarbij de stretch van het zwembroekje goed aansluit op het lichaam van het kind;
 1. De afstand tussenouder/verzorger en eigen kind kent geen afstandsbeperking;
 2. De zweminstructeur geeft les op een afstand van 1,5 meter tot de

ouders/verzorgers, bij voorkeur vanaf de kant.

 1. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, bij voorkeur vanaf de kant.

Zwemlessen t/m 12 jaar:

 1. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, bij voorkeur vanaf de kant;
 2. Het is niet de bedoeling dat je als ouder/verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de badinrichting. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les van jouw kind(eren).
 3. Als ondersteuning noodzakelijk is bij de lesactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om e?e?n ouder/verzorger aanwezig te laten zijn;
 4. Direct na de activiteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de badinrichting/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
 5. Bij aankomst bij de badinrichting hebben kinderen de zwemkleding al aan De onder de gewone kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen;
 6. Inchecken bij binnenkomst is niet per definitie noodzakelijk en kan eventueel plaatsvinden door de zweminstructeur bij de zwemles. Er is absoluut geen fysiek contact tussen het kind en degene die incheckt;
 7. Ouders/verzorgers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere ouders/begeleiders.

Pagina 7 van 9 Versie 1.1 (08-05-2020)

 

Zwemlessen ouder dan 13 jaar:

 1. De zweminstructeur geeft les op een afstand van minimaal 1,5 meter tot de deelnemers, bij voorkeur vanaf de kant;
 2. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben deelnemers de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen;
 3. Inchecken bij binnenkomst is niet per definitie noodzakelijk en kan eventueel plaatsvinden door de zweminstructeur bij de zwemles. Er is absoluut geen fysiek contact tussen de deelnemers en degene die incheckt;
 4. Deelnemershouden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en elkaar.

Groepsactiviteiten4:

 1. Voor af worden deelnemers de mogelijkheid gegeven een plek te reserveren;
 2. Slechts activiteiten die passen binnen de gestelde beperkende maatregel en zijn toegestaan. Dus alleen activiteiten waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand te allen tijde kan worden gewaarborgd;
 1. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt het handhaven van de 1,5 meter afstand niet;
 1. Deelnemers worden verzocht om in badkleding, onder de normale kleding te

komen;

 1. Deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens direct op de aangegeven wijze naar de plek waar de groepsactiviteit plaatsvindt;
 1. Deelnemers houden 1,5 meterafstand van elkaar en de medewerkers.

Banenzwemmen:

 1. Detoezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant;
 2. Overweeg1-richtingsverkeerperbaan(ene baan heen,andere baan terug);
 3. Zwemmersdienenonderlingeafstandtebewareneninhalenisniettoegestaan.

Recreatief zwemmen5:

 1. In de kinderbaden mogen geen volwassenen aanwezig zijn in het water. Zij houden toezicht vanaf de rand van het bad met hierbij de 1,5 meterregel ten opzichte van andere aanwezigen;
 2. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk.Zwemmers wordt gevraagd om vooraf thuis naar het toilet te gaan. Maak het toilet regelmatig schoon, minimaal 1 keer per dag;
 3. Er wordt steeds gezorgd dat een afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt ten opzichte van de aanwezige toezichthouders;
 4. Bij de attracties zullen markering en aangebracht worden om de afstand van 1,5 meter aan te geven. Hierop wordt toezicht uitgevoerd door het personeel. Eventueel in combinatie met tijdslots. Hieronder valt ook verenigingszwemmen. 5 Bij recreatief zwemmen heeft ouder altijd de rol van toezichthouder indien kind niet zwemvaardig is.

 

 

Naschrift

Dit document is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche: Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ), Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), Verenigde Technici in de Zwembadbranche (VTZ), Zwembadpoli, Dutch Environment & Water Technology Association (Envaqua), DBZ (RUD), TU Delft, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), Nederlandse Triathlon Bond (NTB), FNV, Vereniging Sportbedrijven Nederland (VSBN), Reddingsbrigade Nederland, ZwemOnderwijs Nederland, Dutch Lifeguards, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Met dit protocol willen we eigenaren, exploitanten, huurders, zwemmers en bezoekers van badinrichtingen en zwemgelegenheden richting geven hoe te handelen. Hierbij is de lijn gekozen om binnen de kaders van het kabinetsbeleid e?n de richtlijnen van het RIVM zoveel als mogelijk ruimte te bieden aan lokaal maatwerk. Over die lokale invulling wordt door directie van de badinrichting overleg gevoerd met de ondernemersraad/personeelsvertegenwoordigers. Samen dienen de partijen te streven naar een zo groot mogelijk draagvlak.

Bij aanpassingen in de coronarichtlijnen vanuit de overheid voert de zwembranche gezamenlijk de noodzakelijke aanpassingen in bovenstaand protocol door.

Versie 1.1 (08-05-2020)